NEW UPDATES

* 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಲಿಕಲಿ ಕಲಿಕಾ ಪದ್ಧತಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 60 ದಿನಗಳ ಸೇತುಬಂಧ ಕಲಿಕಾ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

* 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರ್ಯಾಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಯ ನಮೂನೆಗಳು

* 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಲಿಕಲಿ ತರಗತಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಠ್ಯ ವಿಭಜನೆ

* 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ 4ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಠ್ಯ ವಿಭಜನೆ* 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ SDP

* ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಹಾಗೂ ಪರ್ಯಾಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಜನೆ


CONTACT US

mdbasha872@gmail.com
Mobile-9845384377

4 comments:

 1. 2nd language kannada notes send me

  ReplyDelete
 2. Where can I get 8th std kannada sumeru workbook part 2 answers??

  ReplyDelete
 3. Please send 6th class English medium science and maths

  ReplyDelete
 4. ಅಂಗವಿಕಲ ನೌಕರರಿಗೆ ಶಾಲಾ ವೇಳೆ ಇರುವ ವಿನಾಯಿತಿ ಸಕಾ೯ರಿ ಆದೇಶ ಇದ್ದರೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಸರ್

  ReplyDelete

APP DOWNLOAD HERE

www.nammasarakarishaale.com