ಘಟಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು [ UNIT TEST ]

 1.9th kannada unit test

2. 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ SSLC ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ಘಟಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಶ್ನಾಕೋಠಿ

1 comment:

  1. Very useful app ..upload 2nd std Enk Eng bookif possible.thanking you

    ReplyDelete

APP DOWNLOAD HERE

www.nammasarakarishaale.com