NEW UPDATES

* 2021ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರ್.ಟಿ.ಇ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

* SATS ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ನಿಖರ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಶಾಲಾ ಮತ್ತು ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

* ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ದಿ. 21-06-2021 ರವರೆಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

* 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ

* ಜುಲೈ 2021ರ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಹುಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಧಾರಿತ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಂಡಳಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

* ಕಚೇರಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ನೌಕರರು/ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಹಾಜರಾತಿಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಇರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು

* ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಹಾಗೂ ಪರ್ಯಾಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಜನೆ


ಶಾಲಾ ಸಿದ್ದಿ [ SHAALA SIDDI ]


20. Shaala siddi 2020-21 model all domain fiiled forms

19. Shaala siddi empty forms 2020-21 

18. Shaala siddi online filled / completed forms

17. ಮಕ್ಕಳ ಸರಾಸರಿ ಹಾಜರಾತಿಯ ಸೂತ್ರ

16. Shaala siddi ಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಾಜರಾತಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ತಃಖ್ತೆ

15. Shaala siddi‌ ಗಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶದ Grade ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಚಾರ್ಟ್

14. Shaala siddi kannada formats

13. Shaala siddi login web link

12.Shaala siddi create new user web link

11.ಶಾಲಾ‌ಸಿದ್ದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳು

10.ಶಾಲಾ‌ಸಿದ್ದಿ 2020-21 ಸಾಹಿತ್ಯ

9.ಶಾಲಾ‌ ಸಿದ್ದಿ -2020-21 New user creation and online update method

1.2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ‌ ಶಾಲಾ‌‌ ಸಿದ್ದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುತ್ತೋಲೆ

2. ಶಾಲಾಸಿದ್ಧಿ ನಮೂನೆ -1

3. ಶಾಲಾಸಿದ್ಧಿ ನಮೂನೆ - 2

4. ಶಾಲಾಸಿದ್ಧಿ ನಮೂನೆ -3

5.Shaala siddi user manual

6. ಶಾಲಾ ಸಿದ್ಧಿಯ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

7. ಶಾಲಾಸಿದ್ಧಿ 2021 ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮಾಹಿತಿ

8.Shaala siddi offline forms 2020-21


2 comments:

APP DOWNLOAD HERE

www.nammasarakarishaale.com