NEW UPDATES

ಆತ್ಮೀಯರೆ, ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ (WEBSITE) ಜಾಹೀರಾತು ರಹಿತ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರದರ್ಶನವಾದಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತಿಗೂ ಹಾಗೂ ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನ ವಾರಸುದಾರರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಸಮಸ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮುಕ್ತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ @All COPY RIGHTS RESERVED.

NEW  2024-25ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ದಾಖಲೆಗಳು

NEW  2024ರ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ[KARTET-2024] Online ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು | ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

NEW  ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವೃಂದದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

NEW  2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2022-23ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದವರೆಗೆ 10ನೇ ತರಗತಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಈ WEBSITE ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ WEBSITE ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ... ವಂದನೆಗಳು.


WORK BOOKS ಮತ್ತು ತರಗತಿವಾರು ನೋಟ್ಸ್

     CLASS 4 TO 10 NOTES KANNADA MEDIUM

CLASS

 KAN

 ENG

 HIN

MATHS

 SCI /   EVS

SS

4

Download
Download
Download

 ***

Part - 1
Part - 2
Download

 ***

5

Download Download

 ***

Part - 1
Part - 2
Download

 ***

6

Download
Download
Download Download
Download
Download
Download
Part - 1
Part - 2
Download
Download

Download
Part - 1
Part - 2

7

Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Part - 1
Part - 2
Download
Part - 1
Part - 1
Part - 2
Download
Part - 1
Part - 2

8

Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Part - 1
Part - 2
Part - 1
Part - 2
E.M
Download
Part - 1
Part - 2

9

Download Download
Download
Download Part - 1
Part - 2
Part - 1
Part - 2
Part - 2
Part -1
Part - 2 

10

Download
Download
Download
Download
Download

Part - 1

Part - 2

Part - 1
Part - 2
Download
Download

CLASS 4 TO 10 WORK BOOKS SOLUTION KANNADA MEDIUM

CLASS

SUMERU

PART -1

SUMERU

PART -2

RAINBOW

PART -1

RAINBOW

 PART -2

SUVEGA

PART -1

SUVEGA

PART -2        

4

Click Click

***

*** ***

***

5

Click Click

Click

Click Click

Click

6

Click Click Click Click Click Click

7

Click Click Click Click Click Click

8

Click Click Click Click

9

10

 

                                     CLASS - 3 NOTES

KANNADA

ENGLISH

MATHS

EVS

 Download

 Download

 DOWNLOAD

 


7-10 ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ನೋಟ್ಸ್

ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಉಪಕ್ರಮ -2022ರ ಕಲಿಕಾ ಹಾಳೆಗಳ ಉತ್ತರಗಳು [ಮಾದರಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ]

CLASS

KAN

ENG

HIN

MATH

EVS / SCI

SS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 Click

 

 

Click

 

9

 

 Click

 

 

Click

 

1.4ನೇ ಕನ್ನಡ sem-1 notes

2.6th Hindi notes

3.6th science part -2 digital notes

4.5th English notes

5.6th english sem-2

6. 6-10 science notes

7.7th science part - 1 digital notes

8. 7th Hindi notes 

9.8th science sem-2 notes 

10. 8th english notes

11.9th kannada notes

12.5th Evs Digital notes

13.5Th english rainbow part-1

14.5th english rainbow part-2

15.5th maths suvega part-2

16.6th rainbow part-1

17.6th Rainbow part-2

18.6th maths suvega part-1

19.6th maths suvega part-2

20.7th Rainbow part-1

21.7th Rainbow part-2

22.7th maths suvega part-1

23.7th maths suvega part-2

24.8th Rainbow part-1

25.8th Rainbow part-2

26.8th Social digital notes

27.5th maths Work book part-1

28.6th kannada sumeru part-1

29.7th English second sem notes

30.8th English notes

31.6th English notes

32.7th kannada notes

33.4th maths part -1 notes

34.5th maths part-1 notes

35.6th maths part- 1 notes

36.5th kannada notes

37.6th kannada notes

38.7th kannada notes

39.4th kannada notes all lessons

40.4th English notes

41.4th EVS notes

42.4th maths notes

43.5th kannada notes

44. 5th English notes

45.5th maths part-1 notes

46.5th EVS notes

47.6th kannada notes

48.6th English notes

49.6th Hindi notes

50.6th Maths part-1 notes

51.6th science notes

52.7th kannada notes

53.7th English notes

54.7th Hindi notes

55.7th maths part - 1 notes

56.7th science part-1 notes

57.7th social part-1 notes

58.7th science part -1 notes

59.6th social part-1 notes

60.7ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಸುಮೇರು ಭಾಗ-1

61.8ನೇ ತರಗತಿ‌ ಕನ್ನಡ ಸುಮೇರು ಭಾಗ-1

62.6th science part -1 Digital notes

63.9th science part-1 notes

64.4th sumeru work book (kannada) part-1

65.5th kannada sumeru part-1 workbook

66.10th science part -1 notes

67.10th science part-2 notes

68.10th first language Kannada notes Dsert solutions

69.4ನೇ ಕನ್ನಡ‌ ಸುಮೇರು‌ ಭಾಗ -2

70.5ನೇ ಕನ್ನಡ‌ ಸಮೇರು‌ ಭಾಗ -2

71.7ನೇ ಕನ್ನಡ ಸುಮೇರು ಭಾಗ -2

72.8th science part-1 Notes

73.8th ಕನ್ನಡ ಸುಮೇರು ಭಾಗ 2

74.6ನೇ ಸುಮೇರು ಭಾಗ 2

75.8th Hindi notes

76.8th Hindi KSEEB notes

77.7th Hindi KSEEB notes

78.6th Hindhi KSEEB Notes

79.8th maths part -1 notes links

80.6ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ನೋಟ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ

81.8th kannada notes

82.9th kannada notes

83.10th science part - 1 notes

84.10th science part -2 notes

85.5th ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ನೋಟ್ಸ್

86.7th maths part-1 notes kseeb solutions

87.7th maths part-2 notes kseeb solutions

88.8th social science notes new

89.8th social science part -1 notes kseeb courtsey Omkarmoorthy Bayalu D. K

90.8th social science part-2 notes kseeb Courtsey Omkarmoorthy Bayalu D K

91.5th maths part -1 kseeb notes (Omkar sir Bayalu D. K)

92.5th maths part -2 kseeb notes ( omkar sir Bayalu D.K)

93.6th maths part -1 Kseeb notes (Omkar sir Bayalu Dakshina kannada)

94.6th maths part -2 Kseeb notes ( Omkar sir Bayalu Dakshina kannada )

95.4th maths part -1 Kseeb notes ( Omkar sir Bayalu D.K)

96.4th maths Part -2 Kseeb notes ( Omkar sir Bayalu D.K )

97.9th science part -2 notes

98.7th social science part -1 Kseeb notes Omkar sir Bayalu D K

99.7th social science part - 2 Kseeb notes Omkar sir Bayalu D K

100.6th social science part - 1 Kseeb notes Omkar sir Bayalu D K

101.6th social science part -2 Kseeb notes Omkar sir Bayalu D K

102.4th second language English Kseeb notes Omkar sir Bayalu D K

103.5th second language English kseeb notes Omkar sir Bayalu D K

104.6th second language English kseeb notes Omkar sir Bayalu D K

105.7th second language English Kseeb notes Omkar sir Bayalu D K

106.8th second language English kseeb notes Omkar sir Bayalu D K

107.6th science Kseeb notes Omakar sir Bayalu D K

108.7th science part -1 kseeb notes Omkar sir Bayalu D K

109.7th science part -2 Kseeb notes Omkar sir Bayalu D K

110.6th Social science part-1 kseeb notes for English Medium Omkar sir Bayalu D K

111.6th social science part -2 Kseeb notes for English medium Omkar sir Bayalu D K

112.7th social science part -1 kseeb notes for Englis medium Omkar sir Bayalu D K

113.7th social science part -2 Kseeb notes for English medium Omkar sir Bayalu D K

114.9th social science part -1 kannada medium notes Omkar sir Bayalu D K

115. 9th social science part -2 kannada medium Omkar sir Bayalu D K

116. 9th Social Science notes for English medium Omkar sir Bayalu D K 

117.9th science part - 1 notes for kannada medium Omkar sir Bayalu D K

118.9th science part - 2 notes for kannada medium Omkar sir Bayalu D K

119. 9th maths part -1 kseeb notes for kannada medium Omkar sir Bayalu D K

120. 9th maths part - 2 kseeb notes for kannada medium Omkar sir Bayalu D K

121. 9th mathematic ncert syllabus notes English medium

122.10th Hindi notes

123. 8th maths part -2 notes

124.10th English notes
131 comments:

 1. 4th. English notes maths notes add

  ReplyDelete
 2. Supper.sir. ಮಾಹಿತಿ ತ೦ಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ.ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

  ReplyDelete
 3. Pls upload 5th mathes suvega part 1

  ReplyDelete
 4. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 5. Please upload 8th maths suveg 1&2

  ReplyDelete
 6. Replies
  1. https://drive.google.com/file/d/1vL1juZGtiF63izLYa0JQoT_4ic53cADC/view?usp=drivesdk

   Delete
 7. ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು 6 & 7 ತರಗತಿಯ maths scince ಮತ್ತು eglish ವಿಷಯ ಕಳುಹಿಸಿ 🙏🙏🙏🙏🙏

  ReplyDelete
 8. 6,7 ನೇ ತರಗತಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್ ಕಳುಹಿಸಿ ಸರ್

  ReplyDelete
 9. 6,7 ನೇ ತರಗತಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್ ಕಳುಹಿಸಿ ಸರ್

  ReplyDelete
 10. Sir 7th STD maths kannada mediam notes plz send me sir.

  ReplyDelete
 11. 7th English notes and 6th Social science notes kaluhisi

  ReplyDelete
 12. 7th and 6th social science notes send me

  ReplyDelete
 13. ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು 7ನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ನೋಟ್ಸ್ ಹಾಕಿರಿ

  ReplyDelete
 14. Sir please send Adarsha Vidyalaya 9th all subjects workbook notes

  ReplyDelete
 15. ೭ ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಸುಮೇರು ಭಾಗ ೧ ರಲ್ಲಿ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ೭ ಮತ್ತು ೨೪ ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಿದೆ ಅದನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ

  ReplyDelete
 16. ೭ ನೇ ತರಗತಿ ಸುಮೇರು ಬಾಗ ೧ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ೩ ರಲ್ಲಿ ಅತಃಕರಣ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ಅಂತಃಕರಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ

  ReplyDelete
 17. Sir thank you so much sir 🙏🌹🍇 complete helfful this is our teaching time so many many thanks for your time

  ReplyDelete
  Replies
  1. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ನುಡಿಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ ಸಾರ್..ಶಿಕ್ಷಕ ಬಳಗಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸಾರ್ಥಕ ಸಾರ್... ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ share ಮಾಡಿ‌ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಿತ್ರರೆ

   Delete
 18. Sir send me the link for 8th, 9th, 10th english workbook🙏

  ReplyDelete
 19. 8,9, ಸುಮೇರು ಕಳುಹಿಸಿ ಸರ್

  ReplyDelete
 20. 8,9 ಸುವೇಗ ಕಳುಹಿಸಿ ಸರ್

  ReplyDelete
 21. 9 ನೇ ತರಗತಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನೋಟ್ಸ ಕಳಿಸಿ ಸಾರ್

  ReplyDelete
 22. Very useful work. Try to prepare up to 10th std. ALL SUBJECTS NOTES AND WORKBOOK Solutions

  ReplyDelete
 23. 8ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ ಕಳಿಸಿ ಸರ್...

  ReplyDelete
 24. 5ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಪುಸ್ತಕ ಭಾಗ 2 ರ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಸರ್

  ReplyDelete
 25. We want 9th standard rainbow work book solution

  ReplyDelete
 26. 9th standard maths work book solution

  ReplyDelete
  Replies
  1. Please send maths ಸುವೇಗ workbook solutions

   Delete
 27. Pls add kannada sumeru workbook part 2

  ReplyDelete
 28. Sir pls add 8th std kannada sumeru workbook part 2

  ReplyDelete
 29. Sir pls 8th std mathas suvega send madi

  ReplyDelete
 30. Sir 9th suvega work book send maadi please

  ReplyDelete
 31. 7th class maths note part2 send madi sir

  ReplyDelete
 32. 8th 9th & 10th standard Work book suvega part 1 & 2 solution in kannada language send Madi please

  ReplyDelete
 33. 8th standard suvega part 1 and part 2 send me sir

  ReplyDelete
 34. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಲಾಕ್ ಸರ್. ಶುಭವಾಗಲಿ

  ReplyDelete
 35. 2020-21ಸಾಲಿನ 6,7ನೆ ತರಗತಿಯ ಸುವೇಗ ನೋಟ್ಸ್ ಕಳುಹಿಸಿ

  ReplyDelete
 36. Pls upload 6 th maths notes part 2

  ReplyDelete
 37. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಪ್ರಣಾಮಗಳು ನಾನುತಿಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ನೀವು ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿವೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಳಗಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ನೀಡಿದ್ದೀರಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.
  ಶ್ರೀ ಅಮರೇಶ ಎಸ್ ಹೊಸಮಠ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕವಿತಾಳ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ನಿಮ್ಮ ಈ‌ ತುಂಬು ಮನದ ನುಡಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ನಮನಗಳು ಸಾರ್..ನನ್ನನ್ನು ಹರಿಸಿದ ನಿಮಗೂ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆ ದೇವರು ಒಳಿತನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಾರ್

   Delete
  2. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಾರ್.

   Delete
 38. 7ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ ೨ ನೋಟ್ಸ್ ಕಳುಹಿಸಿ

  ReplyDelete
 39. Sir plz send 5 to 8 english second language lesson plans related cce records (model ) plz thank you

  ReplyDelete
 40. Sir please send 7th and 8th science notes in English medium.

  ReplyDelete
 41. Please upload 9th standard since part 2 notes

  ReplyDelete
 42. 8th 9th 10th english workbook solutions pls

  ReplyDelete
 43. Please add 7th social science part 2 Kannada notes

  ReplyDelete
 44. Sir 10th second language English question paper bank and notes kalisi

  ReplyDelete
  Replies
  1. ಸಾರ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೆ..SSLC section ನೋಡಿ

   Delete
 45. ಒಂದನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಎರಡರಲ್ಲೂ ನೋಟ್ಸ್ ಕಳುಹಿಸಿ.


  ಹಾಗೆಯೇ

  ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ-ಕನ್ನಡ, ದ್ವಿತೀಯ
  ಭಾಷೆ-ಕನ್ನಡ, ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ-ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ-ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಷಯದ ನೋಟ್ಸ್ ಕಳುಹಿಸಿ ಸರ್

  ReplyDelete
  Replies
  1. ಪ್ರಯತ್ನ ಜಾರಿಯಲ್ಲದೆ ಸಾರ್..ಈ‌ ನೋಟ್ಸಗಳ ‌ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಓಂಕಾರಮೂರ್ತಿ ಸ.ಶಿ‌ ಬಯಲು‌ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು‌ ಸಾರ್.

   Delete
 46. ನಮ್ಮ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಬ್ಲಾಗ್ . ವಂದನೆಗಳು

  ReplyDelete
  Replies
  1. ನಿಮ್ಮ‌ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಮ್ಮ‌ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಅಭಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸಾರ್

   Delete
 47. Sr send 10th Hindi notes we r very happy sr

  ReplyDelete
 48. work sheets for all class and all subjets send sir

  ReplyDelete
 49. 9th and 10th sumeru notes please.

  ReplyDelete
 50. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ದ ಆಪ್
  ಹಾಲಪ್ಪ ಸ.ಶಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ . ಶಾಲೆ
  ರಾಮ ಘಟ್ಟ

  ReplyDelete
 51. Add 9th sumeru work book part 1 and part 2 please please please

  ReplyDelete
 52. Sir 9th class Hindi pdf
  bidari

  ReplyDelete
 53. Sir 8th maths n science workbook answers in Kannada medium share Madi plz

  ReplyDelete
 54. Sir 4th class maths work book

  ReplyDelete
 55. ಸರ್ 8ನೆ ತರಗತಿಯ ಗಣಿತ ಕಳಿಸಿ ದಯವಿಟ್ಟು

  ReplyDelete
 56. 8th standard science notes
  8th 9th 10th maths work notes haaki sir it's very helpful for preparing competitive examination

  ReplyDelete
 57. 9th and 10th English work book send maadi it's very important please madam

  ReplyDelete
 58. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ನೋಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನೂ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ (KSEEB)

  ReplyDelete
  Replies
  1. ಅದೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಸರ್, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದ
   ನೋಟ್ಸ್ ಸಹ ದೊರಕುತ್ತವೆ.

   Delete
 59. All notes are super sir but please send me English all work books with sumeru books please I will humble request sir,these notes are helpful for all computative exams and teachers thank u tq so much sir

  ReplyDelete
 60. 10th rain bow workbook solutions upload madi

  ReplyDelete
 61. 10 th kannad medium maths work books solution haki sir pls

  ReplyDelete
 62. please add 10th kannada Medium maths suvega n kannada sumeru

  ReplyDelete
 63. 4th suvega part 1and 2 kalsi sir please

  ReplyDelete
 64. ಕೈ ಬರಹ ಸಮಾಜ ನೋಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಸರ್

  ReplyDelete
 65. ಸರ್, 10 sslc Social Science main pionts ಮತ್ತು ನೋಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ.

  ReplyDelete
 66. Sir BPED points nots edre aku 1st semdu

  ReplyDelete
 67. 2nd language kannada please

  ReplyDelete
 68. 8th class social science kalika haale questions answere

  ReplyDelete
 69. ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. 4 ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನೋಟ್ಸ್ ನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ

  ReplyDelete
 70. 6,7,8,9,10 std English medium lesson plans and annual plan please appload madi sir

  ReplyDelete
 71. 6th 7th English Kalika chetharike notes solution update madi sir plz

  ReplyDelete
 72. Sir plz upload kalikachetadika solution

  ReplyDelete
 73. Could you please provide free notebooks to govt school students. It really helps because one who still studies in govt school is really left backward.

  ReplyDelete
 74. 10th English notes

  ReplyDelete
 75. ಮೊಟ್ಟೆ /ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಖರೀದಿ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ನಡಾವಳಿ format ಕಳುಹಿಸಿ ಸರ್.

  ReplyDelete
 76. Please sir/madum Urdu medium ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ 21,2,3,4,5ನೇ ತರಗತಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಪಾಠದ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಇದ್ದರೆ share ಮಾಡಲು ವಿನಂತಿ.

  ReplyDelete
 77. ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು class lesson plan l ಎಲ್ಲ
  ವಿಷದ್ದು ಇದ್ದರೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸರ್

  ReplyDelete
 78. 5E ಪ್ರಕಾರ ಪಾಠ ಟಿಪ್ಪಣಿ 7th class all subject lesson plan

  please send me


  ReplyDelete
 79. ಉದು೯ ಶಾಲೆ ಕೈಲಿ ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲಾ ತರಗತಿ ಯ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಹಾಕಿ

  ReplyDelete
 80. 8th class maths 1
  chapter

  ReplyDelete
 81. 9TH AND 10TH STD SCIENCE NOTES IN ENGLISH PLZ

  ReplyDelete


ಆತ್ಮೀಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಿತ್ರರೇ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ app ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ fileಗಳು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ರಾಜ್ಯದ ಸಾಕಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಕ ಮಿತ್ರರು ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ download ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ತಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು app ನಲ್ಲಿ ಮಾಡದೆ, www.nammasarakarishaale.com ಈ ಲಿಂಕ್ ನ್ನು ನಿಮ್ಮ google chrome browser ನಲ್ಲಿ ಒಪನ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ .

APP DOWNLOAD HERE

NATIONAL LEADERS

www.nammasarakarishaale.com ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ...