ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ನರ್8. ಪ್ರಾ.ಶಾ.ಶಿ‌ಕ್ಷಕರು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ‌ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಮೀಸಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ

2 comments:

  1. Formats and rules to avail Home construction advance for government employees

    ReplyDelete
  2. ಅನುದಾನಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳು

    ReplyDelete


APP DOWNLOAD HERE

NATIONAL LEADERS

www.nammasarakarishaale.com ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ...