ಕಥೆ‌‌ ಚಿಂತನೆ

 1.ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಕಥೆ -1 ವೀರೇಶ್ ಅರಸೀಕೆರೆ

2.ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಕಥೆ -2 ವೀರೇಶ್ ಅರಸೀಕೆರೆ

3.ಏಕಲವ್ಯನ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ

ಆತ್ಮೀಯ ಶಿಕ್ಷಕರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಚಿಂತನೆಗಳು, ಕಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ‌‌ಅಂಕಣ ಬರಹಗಳಿದ್ದರೆ ನನಗೆ WhatsApp ಅಥವಾ mail ಮಾಡಿದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾದಂತಾಗುತ್ತದೆ..  

WhatsApp no- 9481670168

mail -  mdbasha872@gmail.com


ಈ ಅಂಕಣವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ  update ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

No comments:

Post a Comment

APP DOWNLOAD HERE

www.nammasarakarishaale.com