NEW UPDATES

NEW  ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ - 2022ರ 4 ವಿಭಾಗದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ | ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕುರಿತಂತೆ ಕೆಲವು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತುಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ 2022ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಕುರಿತು

NEW  | ಜ್ಯೋತಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು [ FAQS ]

NEW  2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ SA-1 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು , ನೀಲನಕ್ಷೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಈ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ... ವಂದನೆಗಳು.

KALIKA CHETHARIKE

ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಉಪಕ್ರಮ - 2022-23 ಕಲಿಕಾ ಫಲಗಳು

ತರಗತಿ

KAN

ENG

HIN

MATH

SCI

SS

4

Click

Click

----

Click

Click

----

5

Click

Click

 ----

Click

Click

 ----

6

Click

Click

Click

Click

Click

Click

7

Click

Click

Click

Click

Click

Click

8

Click

Click

Click

Click

Click

Click

9

Click

Click

Click

Click

 

 

DSERT ವತಿಯಿಂದ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆಯ ಕಲಿಕಾ ಹಾಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿಗಳು [ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ]

 

ತರಗತಿ

 

ವಿಷಯ

 

ಕಲಿಕಾ ಹಾಳೆಗಳು

 

ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿಗಳು

 

EM WORK SHEETS


TEACHER

   H.B

4

ಕನ್ನಡ

Part-1  

Part-2

Click

 

 

4

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

Part - 1

Click


 

4

ಗಣಿತ

Part - 1

Click

Part - 1

Click 

4

ಪ.ಅಧ್ಯಯನ

Click

Click

Click

 

5

ಕನ್ನಡ

Part-1

Click

 

 

5

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

Part-1

Click

 

 

5

ಗಣಿತ

Part -1

Click

Part-1

Click

5

ಪ.ಅಧ್ಯಯನ

Click

Click

Click

 

6

ಕನ್ನಡ

Click

Click

 

 

6

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

Click

Click

 

 

6

ಹಿಂದಿ

Click


 

 

6

ಗಣಿತ

Click

Click

Click

Click

6

ವಿಜ್ಞಾನ

Click

Click

Click

 

6

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ

Click

 

Click

Click

7

ಕನ್ನಡ

Click

Click

 

 

7

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

Click

Click

 

 

7

ಹಿಂದಿ

Click


 

 

7

ಗಣಿತ

Click

Click

Click

 

7

ವಿಜ್ಞಾನ

Click

Click

Click

 

7

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ

Click


Click

Click

8

ಕನ್ನಡ

Click

Click

 

 

8

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

Click

Click

 

 

8

ಹಿಂದಿ

Click

 

 

 

8

ಗಣಿತ

Click

Click 

Click

 

8

ವಿಜ್ಞಾನ

Click

Click

Click

Click

8

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ

Click

 Click

Click

Click

9

ಕನ್ನಡ

Click

Click

 

 

9

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

Click

Click

 

 

9

ಹಿಂದಿ

Click

 

 

 

9

ಗಣಿತ

Click

Click

Click

Click

9

ವಿಜ್ಞಾನ

Click

Click

Click

Click

9

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ

Click

Click

 

Click

ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2022-23 

ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಉಪಕ್ರಮ 4ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 9ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ

ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ

ಕ್ರ.ಸಂ. 

ತರಗತಿ 

 ವಿಷಯ

ಶಿಕ್ಷಕರ  ಕೈಪಿಡಿ

 ಕಲಿಕಾ‌ ಹಾಳೆಗಳು

 01

1ರಿಂದ 3ನೇ ತರಗತಿ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಗಣಿತ

 02

1ನೇ ತರಗತಿ

ಕನ್ನಡ

 

 03

1ನೇ ತರಗತಿ

ಗಣಿತ

 

 04

2ನೇ ತರಗತಿ

ಕನ್ನಡ

 

 05

2ನೇ ತರಗತಿ

ಗಣಿತ

 

 06

3ನೇ ತರಗತಿ

ಕನ್ನಡ

 

 07

3ನೇ ತರಗತಿ

ಗಣಿತ

 

 08

4ನೇ ತರಗತಿ

ಕನ್ನಡ

 09

4ನೇ ತರಗತಿ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

 10

4ನೇ ತರಗತಿ

ಗಣಿತ

 11

4ನೇ ತರಗತಿ

ಪ‌.ಅಧ್ಯಯನ

 12

5ನೇ ತರಗತಿ

ಕನ್ನಡ 

 13

5ನೇ ತರಗತಿ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

 14

5ನೇ ತರಗತಿ

ಗಣಿತ

 15

5ನೇ ತರಗತಿ

ಪ‌.ಅಧ್ಯಯನ

 16

6ನೇ ತರಗತಿ

ಕನ್ನಡ

 17

6ನೇ ತರಗತಿ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

 18

6ನೇ ತರಗತಿ

ಹಿಂದಿ

 19

6ನೇ ತರಗತಿ

ಗಣಿತ

 20

6ನೇ ತರಗತಿ

ವಿಜ್ಞಾನ

 21

6ನೇ ತರಗತಿ

ಸ.ವಿಜ್ಞಾನ

Download

 22

6ನೇ ತರಗತಿ

ಕನ್ನಡ

 23

7ನೇ ತರಗತಿ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

 24

7ನೇ ತರಗತಿ

ಹಿಂದಿ

 25

7ನೇ ತರಗತಿ

ಗಣಿತ

 26

7ನೇ ತರಗತಿ

ವಿಜ್ಞಾನ

 27

7ನೇ ತರಗತಿ

ಸ.ವಿಜ್ಞಾನ

 28

8ನೇ ತರಗತಿ

ಕನ್ನಡ

 29

8ನೇ ತರಗತಿ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

 30

8ನೇ ತರಗತಿ

ಹಿಂದಿ

 31

8ನೇ ತರಗತಿ

ಗಣಿತ

 32

8ನೇ ತರಗತಿ

ವಿಜ್ಞಾನ

 33

8ನೇ ತರಗತಿ

ಸ.ವಿಜ್ಞಾನ

 34

9ನೇ ತರಗತಿ

ಕನ್ನಡ

 35

9ನೇ ತರಗತಿ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

 36

9ನೇ ತರಗತಿ

ಹಿಂದಿ

 37

9ನೇ ತರಗತಿ

ಗಣಿತ

 38

9ನೇ ತರಗತಿ

ವಿಜ್ಞಾನ

 39

9ನೇ ತರಗತಿ

ಸ.ವಿಜ್ಞಾನ

 

 

 

 

 


ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ನಮೂನೆಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿವರ

Click ಮಾಡಿ

 01

 1 ರಿಂದ 3ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ವಿಷಯದ ಪ್ರಗತಿ ನೋಟ

DOWNLOAD

 02

 1 ರಿಂದ 3ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ವಿಷಯದ ಪ್ರಗತಿ ನೋಟ

DOWNLOAD

 04

 ENGLISH NALI KALI PROGRESS REPORT - L&S

DOWNLOAD

 05

 ENGLISH NALI KALI PROGRESS REPORT - R&W

DOWNLOAD

 05

 1 ರಿಂದ 3ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಾಹೆವಾರು ಹಂಚಿಕೆ ಪಟ್ಟಿ

DOWNLOAD

 

06

 2022 - 23 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಲಿಕಲಿ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರವೇಶದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

DOWNLOAD

DOWNLOAD

DOWNLOAD

 07

ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಉಪಕ್ರಮದ ನೈದಾನಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ದಾಖಲೀಕರಣ ನಮೂನೆ

DOWNLOAD

 08

 ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಉಪಕ್ರಮದ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೈಯಕ್ತಿಕ  ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ಅಂಕವಹಿ ಮತ್ತು ಪಾಠ ಟಿಪ್ಪಣಿಯ ನಮೂನೆಗಳು

DOWNLOAD

 09

ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಉಪಕ್ರಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

DOWNLOAD 

 10

ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಉಪಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಗಳ ಒಂದೇ pdf  ಮತ್ತು ಪಾಠಟಿಪ್ಪಣಿ ನಮೂನೆ

DOWNLOAD

DOWNLOAD 

 11

 ಕಲಿಕಾಫಲಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಥ, ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ

DOWNLOAD

DOWNLOAD


ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವಹಿಗಳು(ಮಾದರಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ)

ತರಗತಿ

ವಾರ್ಷಿಕ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ/ಕಾರ್ಯಪೂರೈಕೆ ವಹಿ

ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಠಹಂಚಿಕೆ

ವಿಷಯ

K

E

H

M

S

SS

K

E

H

M

S

SS

4

ಕ್ಲಿಕ್

ಕ್ಲಿಕ್ 

 

ಕ್ಲಿಕ್ 

ಕ್ಲಿಕ್

   

5

ಕ್ಲಿಕ್

ಕ್ಲಿಕ್

 

ಕ್ಲಿಕ್

ಕ್ಲಿಕ್

ಕ್ಲಿಕ್

ಕ್ಲಿಕ್

   

6

ಕ್ಲಿಕ್

ಕ್ಲಿಕ್

 

ಕ್ಲಿಕ್

ಕ್ಲಿಕ್

ಕ್ಲಿಕ್

ಕ್ಲಿಕ್

 

 

 

 

 

 

 

7

ಕ್ಲಿಕ್ 

ಕ್ಲಿಕ್

 

ಕ್ಲಿಕ್

ಕ್ಲಿಕ್

ಕ್ಲಿಕ್

ಕ್ಲಿಕ್ 

 

 

ಕ್ಲಿಕ್

 

 

 

8

 

 

 

 

ಕ್ಲಿಕ್

 

 

 

 

 

 

 

9

ಕ್ಲಿಕ್ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಕ್ಲಿಕ್
ನಲಿಕಲಿ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾಪ್ರವೇಶ್ ಮತ್ತು ಕಲಿಕಾಚೇತರಿಕೆ ಅಳವಡಿಕೆ ಕುರಿತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ


1

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 1ರಿಂದ 3ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ  ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಕುರಿತ - ಆದೇಶ

 


2

ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರವೇಶ ಏನು? ಏಕೆ?ಹೇಗೆ?

3

ವಿದ್ಯಾಪ್ರವೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿ ಆಧರಿಸಿದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲಿಕಾಫಲಗಳು

4

Vidyapravesh Guidelines For Three Months Play - based Preparation Module For Grade -1

5

Nipun Bharath Guidelines

6

Nipun Bharath Presentation

7

NEP-2020 KANNADA VERSION


ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಉಪಕ್ರಮದ ನಮೂನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ

01

ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ವಹಿ

DOWNLOAD

02

ಶಿಕ್ಷಕರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರದ ನಮೂನೆ

DOWNLOAD

03

ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಉಪಕ್ರಮದ ಮಾದರಿ ಪಾಠ ಯೋಜನೆ

04

ಕಲಿಕಾ  ಚೇತರಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ

DOWNLOAD


ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು FAQ's


2022-23 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕಲಿಕಾ  ಚೇತರಿಕೆ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಹಂತದ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಉಪಕ್ರಮ ದಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತ ಆದೇಶ


ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ PPT


ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ - ಸಂಚಲನ

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ  ಬ್ಲಾಕ್ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ತರಬೇತಿ ಆಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

                                                                                         

 

 


63 comments:

 1. *ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮರುಪೂರಣ*

  *(ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ತರಬೇತಿಯ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ)*

  ಚೇತರಿಕೆ ಇದು ಚೇತರಿಕೆ
  ಕಲಿಕಾ ನ್ಯೂನತೆ ಚೇತರಿಕೆ
  ತುಂಬಿಸುತ ನಾವು ತುಂಬಿಸುವ
  ಕಲಿಕಾ ಫಲಗಳ ಬೋಧಿಸುವ ॥ಪ॥

  ಅಂತರ ತುಂಬುವ ಕೊರತೆಯ ನೀಗುವ
  ಮಕ್ಕಳ ಮೆದುಳಿಗೆ ಕೈಹಾಕಿ
  ಕೋವಿಡ್ ರೋಗಕೆ ವಿಶ್ವವೆ ನರಳಿತು
  ನುಂಗುತ ಮಸಣದಿ ರಣಕೇಕಿ ೧

  ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರಕದೆ
  ಮುಂಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುತ ತೇಲಿದರು
  ಈಜುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈಗಲೂ ಕಲಿಸುವ
  ಕಲಿಕಾ ಹಾಳೆಯ ತುಂಬುವರು ೨

  ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಹಿಂದಡಿ ಇಟ್ಟವು
  ಮಾರ್ಗವ ಬದಲಿಸಿ ಓಡಿದವು
  ಬೋಧನೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ವೆಂದರೆ
  ಬೋಧನೆ ಮಾತ್ರವೆ ಬೆಸೆಯುವವು ೩

  ಹದಿನೆಂಟು ತಿಂಗಳ ಕಲಿಕೆಯ ಉಳಿಕೆಗೆ
  ಹೊನ್ನನು ಬಿತ್ತುವ ಶೂನ್ಯದಲಿ
  ಹಿಂದಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಂದಿಗೆ ತುಂಬುವ
  ಪ್ರಸ್ತುತ ತರಗತಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ೪

  ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಗೊಂಚಲೆ ಕಲಿಕಾ ಫಲಗಳು
  ಪರಿಚಯವಾಗಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
  ಮರೆತುದ ಕಲಿಯದ ಕಲಿಯಬೇಕಾದುದ
  ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ೫

  ಕಲಿಕಾ ಫಲಗಳ ಮರುಹೊಂದಾಣಿಕೆ
  ಸಾಕ್ಷರತೆ ತಳಹದಿ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿ
  ಕೊರತೆಯ ನೀಗಲು ಅಗತ್ಯ ಫಲಗಳ
  ಹಿಂದಿಗು ಇಂದಿಗು ಸಮಿಕರಿಸಿ ೬

  ಗ್ರಹಿಸುತ ಸ್ಪಂಧಿಸಿ ಲಿಖಿತಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸಿ
  ತಾರ್ಕಿಕ ಫಲಗಳ ಆರಿಸುವ
  ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಗುರುತಿಸಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ರೂಪಿಸಿ
  ಮನನಗೊಳಿಸೋಣ ಸಂತಸವ ೭

  *ಜೀವರಾಜ ಹ ಛತ್ರದ*
  *18.04.2022*
  *9844203877*

  ReplyDelete
  Replies
  1. ವ್ಹಾವ್ ಅದ್ಬುತ... ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಾರ್.

   Delete
  2. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ,ಹಾಡುವ ರಾಗ ಯಾವುದು?

   Delete
  3. GOOD CREATIVITY SIR

   Delete
  4. Sir ತಮ್ಮ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರೌಢಿಮೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ
   ಧನ್ಯವಾದ....

   Delete
 2. ಅತೀಉತ್ತಮ ಸರ್

  ReplyDelete
 3. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಧನ್ಯವಾದಗಳು

  ReplyDelete
 4. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್........ಅತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ .

  ReplyDelete
 5. ಸರ್...ಗಣಿತ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಆಂಗ್ಲಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ದಯಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ...9008816509

  ReplyDelete
 6. ಸೂಪರ್ ಸರ್

  ReplyDelete
 7. vry nice sir

  ReplyDelete
 8. vry nice sir

  ReplyDelete
 9. D.BASAVARAJA TEA GHPS DIDDIGI SUPER, K.C.RELATED SONG SIR

  ReplyDelete
 10. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್... 🙏🏻🙏🏻

  ReplyDelete
 11. Kalika hale English medium students ge yavaga sigutte plz always this is the problem for English medium worksheets no body will ask

  ReplyDelete
 12. 4 ಮತ್ತು 5ನೇ ತರಗತಿಯ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಕೊಡಿ ಸರ್.

  ReplyDelete
 13. sir 7th 8th science maths ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಾಠ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿ please

  ReplyDelete
 14. 6and7thvarshika hachike mattu lesson plan haki sir

  ReplyDelete
 15. Sir 4 ne vargad Kannada English math's andaju Patricke hagu patad Tippani kalisiri please

  ReplyDelete
 16. About EMTIP Classes sir

  ReplyDelete
 17. good sir but we need english medium.

  ReplyDelete
 18. ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ ಗಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದಾದ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಾರ್ಮೆಟ್ಸ ಹಾಕಿರಿ.

  ReplyDelete
 19. Sir ಆರನೇ ತರಗತಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವಹಿ ಇದ್ರೆ ಹಾಕಿ ಉಳಿದ ವಿಷಯಗಳು

  ReplyDelete
 20. 6 ಮತ್ತು 7 ನೇ ತರಗತಿಯ ಗಣಿತ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಳೆಗಳು ಹಾಗು ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಠ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಹಾಕಿ ಸಾರ್

  ReplyDelete
 21. ಉತ್ತವಾದ ಬ್ಲಾಗ್ ಇದಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು 6, 7, 8 ನೇ ತರಗತಿಯ ಸಮಾಜ, ಕನ್ನಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಠ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಪಾಠ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು

  ReplyDelete
 22. 6,7,8 ತರಗತಿಗಳ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಾಠ ಹಂಚಿಕೆ ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಠ ಹಂಚಿಕೆ ಹಾಕಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

  ReplyDelete
 23. sir please vidya pravesh evaluation formet send me sir

  ReplyDelete
 24. Sir 4ನೇ ತರಗತಿಯ maths ಕಲಿಕಾ ಫಲ ಗಳು ಇದ್ರೆ ಕಳಿಸಿ plz.

  ReplyDelete
 25. *ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಗೀತೆ*

  *ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ:*
  ಶ್ರೀ ಆರ್ ಎನ್ ಹುರಳಿ
  ಮಾನ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾನಗಲ್ಲ
  ಡಾ ಬಿ ಎಂ ಬೇವಿನಮರದ
  ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾನಗಲ್ಲ
  ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಯೋಜಕರು
  ಹಾಗೂ ಇಲಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗ ಹಾನಗಲ್ಲ.

  *ರಚನೆ*: ಸಂತೋಷ್ ಬಿ ಪಿ (ಬಿದರಗಡ್ಡೆ)
  ಶಿಕ್ಷಕ, ಸಾಹಿತಿಗಳು ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾ:ಹಾನಗಲ್ಲ ಜಿ:ಹಾವೇರಿ
  ಗಾಯಕರು: ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಅಜ್ಜಾರ

  "ಕಲಿಯಲು ಸಿದ್ಧನಾಗು"

  ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಬಂದಿದೆ ಕಲಿಯಲು ಸಿದ್ಧ ನೀನಾಗು
  ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನಿಯು ನೀನಾಗು, ಕಲಿಯುವ ಮಗುವು ನೀನಾಗು
  ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಬಂದಿದೆ ಕಲಿಯಲು ಸಿದ್ಧ ನೀನಾಗು

  ಭಾರತ ದೇಶದ ಕರುನಾಡ ಕುವರ ಕಲಿಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನೀನಾಗು
  ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸುತ್ತೋಲೆ ಪಾಲಕ ನೀನಾಗು
  ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಹೊಸ ಉಪಕ್ರಮದ ಅನುಪಾಲಕ ನೀನಾಗು, ಓದಿ ಜ್ಞಾನಿಯು ನೀನಾಗು,
  ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಬಂದಿದೆ ಕಲಿಯಲು ಸಿದ್ಧ ನೀನಾಗು.

  ಕೊರೊನಾ ಕಾಲದ ಕಲಿಯದ ಕಲಿಕೆಯ ಕಲಿಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನೀನಾಗು||
  ಓದು ಬರಹ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಸುವ ಮಗುವಾಗು
  ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನೇ ಬೆಳಗುವ ಶಕ್ತಿಯ ಕಾಣುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನೀನಾಗು, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಗಳಿಸುವ ಮಗುವಾಗು

  ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಬಂದಿದೆ ಕಲಿಯಲು ಸಿದ್ಧ ನೀನಾಗು.

  ರಚನೆ:
  ಸಂತೋಷ್ ಬಿ ಪಿ (ಬಿದರಗಡ್ಡೆ)
  ಶಿಕ್ಷಕ, ಸಾಹಿತಿಗಳು ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾ:ಹಾನಗಲ್ಲ ಜಿ:ಹಾವೇರಿ

  ReplyDelete
 26. ಕೇಶವಮೂರ್ತಿMay 31, 2022 at 9:01 PM

  ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಕನ್ನಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಮೂನೆ, ದಾಖಲೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ

  ReplyDelete
  Replies
  1. ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 5E ಆಧರಿಸಿ ಸಮಾಜವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ವಿಷಯದ ಪಾಠದ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿರಿ

   Delete
  2. 9th mathematics kalika hale question and answer Haki sir

   Delete
 27. ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾಹಿತಿ.ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಗೆ 🙏

  ReplyDelete
 28. Please send 2nd language Kannada Kalika Hale and other documents

  ReplyDelete
 29. Tumaba upayukta sampanoola sir thank you so much 🙏

  ReplyDelete
 30. 👍👍👍👍👍🙏🙏🙏🙏🙏🙏tamage kooti vandanegalu sir

  ReplyDelete
 31. English lesson plan based on Kalika chetarike

  ReplyDelete
 32. ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಕನ್ನಡ ಪಾಠ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಇದ್ದ ರೆ ಬಿಡ್ರಿ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು

  ReplyDelete
 33. Need english work sheets of class 4.5.6.and7

  ReplyDelete
 34. ಕಲಿಕಾ ಫಲ ಆಧಾರಿತ ಪಾಠ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿ ಸರ್ ಕನ್ನಡ 7 ಕ್ಲಾಸ್ 🙏🙏

  ReplyDelete
 35. Sir
  2nd language kannada and third language english work sheets haki plz.

  ReplyDelete
 36. Very Nice Bhai. 🙏🙏🙏🙏

  ReplyDelete
 37. ಕಾವೇರಿ

  ReplyDelete
 38. 4,5,6,7,ತರಗತಿಯ ಗಣಿತ ಪಾಠ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಇದ್ದರೆ ಹಾಕಿ ಸರ್

  ReplyDelete
 39. Sir pl kannada 2nd language ಬೇಕು ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗೆ

  ReplyDelete
 40. FA eshtu marks ge entry madbeku sir?

  ReplyDelete
 41. ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕು

  ReplyDelete
 42. 4 5 ಪಾಠ ಯೋಜನೆ ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಸರ್

  ReplyDelete
 43. ಸರ್ FA1ಪರೀಕ್ಷೆ ತುಂಬುವ ವಿಧಾನ ಹಾಕಿ ಸರ್.

  ReplyDelete
 44. ಸರ್ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರೀಕೆಯ 15ಅಂಕ ಗಳಿಗೆ ಮಾನಕ ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಹಾಕಿರಿ ಪ್ಲೀಸ್

  ReplyDelete
 45. ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಒಂದೆಡೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್

  ReplyDelete


APP DOWNLOAD HERE

NATIONAL LEADERS

www.nammasarakarishaale.com ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ...