NEW UPDATES

ಆತ್ಮೀಯರೆ, ಈ ಬ್ಲಾಗ್ (WEBSITE) ಜಾಹೀರಾತು ರಹಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರದರ್ಶನವಾದಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತಿಗೂ ಹಾಗೂ ಈ ಬ್ಲಾಗಿನ ವಾರಸುದಾರರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಕೇವಲ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಸಮಸ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮುಕ್ತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ @All COPY RIGHTS RESERVED.

NEW  ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡುವ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕಿನಡಿ ದೊರೆತ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರ

NEW  2023-24ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

NEW  ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಅವಲಂಬಿತ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು HRMS ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಇಂದೀಕರಿಸುವ ಕುರಿತು

NEW  ಸಸ್ಯ ಶ್ಯಾಮಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಇ - ಆಡಳಿತ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ | ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ | ತಂತ್ರಾಂಶದ ಲಿಂಕ್

NEW  ದಿನಾಂಕ:15.09.2023 ರಿಂದ 02.10.2023 ರವರೆಗೆ "ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಹೀ ಸೇವಾ‌/ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯೇ ಸೇವೆ" ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ

NEW  2023-24ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಶಾಲಾವಾರು ವೃಂದವಾರು ವಿಷಯವಾರು ತಾಲೂಕುವಾರು ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿ ಮಂಜೂರುಮಾಡಿ ಇ-ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತು | E REGISTER USER NAME - DISE CODE PASSWORD - DISE CODE LINK

NEW  2023-24 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ BRC/CRC ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ 2ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ 

NEW  ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳ ಕುರಿತು 

ಈ WEBSITE ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ WEBSITE ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ... ವಂದನೆಗಳು.


VIDYA PRAVESHA

ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರವೇಶ 72 ದಿನಗಳ ದಿನವಾರು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

DAY - 1

DAY - 13

DAY - 23

DAY -  35

DAY - 47

DAY - 59

DAY - 2

DAY - 14

DAY - 24

DAY - 36

DAY - 48

DAY - 60

DAY -  3

DAY -15

DAY - 25

DAY - 37

DAY - 49

DAY - 61

DAY -  4

DAY

DAY - 26

DAY - 38

DAY - 50

DAY - 62

DAY - 5

DAY

DAY - 27

DAY - 39

DAY - 51

DAY - 63

DAY - 6

DAY - 16

DAY - 28

DAY - 40

DAY - 52

DAY - 64

DAY - 7

DAY - 17

DAY - 29

DAY - 41

DAY - 53

DAY - 65

DAY - 8

DAY - 18

DAY - 30

DAY - 42

DAY - 54

DAY - 66

DAY - 9

DAY - 19

DAY - 31

DAY - 43

DAY - 55

DAY - 67

DAY - 10

DAY - 20

DAY - 32

DAY - 44

DAY - 56

DAY - 68

DAY - 11

DAY - 21

DAY - 33

DAY - 45

DAY - 57

DAY - 69 

DAY - 70

DAY - 12

DAY - 22

DAY - 34

DAY - 46

DAY - 58

DAY - 71

DAY - 72


ಬುನಾದಿ ಸಾಕ್ಷರತೆ  ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರವೇಶದ ಕಲಿಕಾ ಹಾಳೆಗಳ ಉತ್ತರಗಳು


ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರವೇಶ - ಮಾದರಿ ದಿನಚರಿ


ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರವೇಶ” -2022-23 ರ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ ಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರವೇಶ- ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ  ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಹಾಳೆಗಳು

ತರಗತಿ-1

ತರಗತಿ-2

ತರಗತಿ-3


DIET HASSAN VIDYA PRAVESHA DAILY ACIVITIES GOOGLE SPREAD SHEET


ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರವೇಶ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಲಿಕಾ ಫಲಗಳು

ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ short forms , long forms ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡನುವಾದ

ಕ್ರ.ಸಂ

 

Short form

Long form

ಕನ್ನಡನುವಾದ

01

NEP

National Education Policy

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ

02

NIPUN

National intiative For proficiency reading with understanding and numeracy

ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದೊಂದಿಗಿನ ಓದಿನ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಪಕ್ರಮ

03

ECCE

Early childhood care and education

ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಬಾಲ್ಯಾವಧಿಯ ಹಾರೈಕೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ

04

FLN

Foundational literacy and numeracy

ಬುನಾದಿ ಅಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯಾ ಜ್ಞಾನ

05

HW

Health and well being

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ

06

ECL

Effective communication learning

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂವಹನದ ಕಲಿಕೆ

07

IL

Involved learners

ಸಕ್ರಿಯ / ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಗಳು

08

NKK

Nalikali karnataka

ನಲಿಕಲಿ‌ ಕರ್ನಾಟಕ

09

ILM

Involved learner mathematic

ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಗಳು

10

N

Nipun

ನಿಪುಣ್

11

SSK

Samagra shikshana karnataka

ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕರ್ನಾಟಕ

12

ECW

Effective communication writing

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂವಹನದಿಂದ ಬರವಣಿಗೆ


ಮಾಹಿತಿ ಕೃಪೆ - DSERT ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ DSERT ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ - https://dsert.kar.nic.in/  https://dsert.kar.nic.in/kasp/kalikachetarike.asp

1 comment:


ಆತ್ಮೀಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಿತ್ರರೇ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ app ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ fileಗಳು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ರಾಜ್ಯದ ಸಾಕಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಕ ಮಿತ್ರರು ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ download ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ತಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು app ನಲ್ಲಿ ಮಾಡದೆ, www.nammasarakarishaale.com ಈ ಲಿಂಕ್ ನ್ನು ನಿಮ್ಮ google chrome browser ನಲ್ಲಿ ಒಪನ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ .

APP DOWNLOAD HERE

NATIONAL LEADERS

www.nammasarakarishaale.com ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ...