NEW UPDATES

NEW   ಹರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶಾಲಾ ಭೇಟಿ ನಮೂನೆ

NEW   ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಪ್ರಭಾರ ಭತ್ಯೆಯ ಕುರಿತ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ

NEW   ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕುರಿತು

NEW   ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ಹಂತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

NEW   2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ್ದು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಈ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ... ವಂದನೆಗಳು.

VIDYA PRAVESHA

ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರವೇಶ 72 ದಿನಗಳ ದಿನವಾರು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

DAY - 1

DAY - 13

DAY - 23

DAY -  35

DAY - 47

DAY

DAY - 2

DAY - 14

DAY - 24

DAY - 36

DAY - 48

DAY

DAY -  3

DAY -15

DAY - 25

DAY - 37

DAY - 49

DAY

DAY -  4

DAY

DAY - 26

DAY - 38

DAY - 50

DAY

DAY - 5

DAY

DAY - 27

DAY - 39

DAY - 51

DAY

DAY - 6

DAY - 16

DAY - 28

DAY - 40

DAY - 52

DAY

DAY - 7

DAY - 17

DAY - 29

DAY - 41

DAY

DAY

DAY - 8

DAY - 18

DAY - 30

DAY - 42

DAY

DAY

DAY - 9

DAY - 19

DAY - 31

DAY - 43

DAY

DAY

DAY - 10

DAY - 20

DAY - 32

DAY - 44

DAY

DAY

DAY - 11

DAY - 21

DAY - 33

DAY - 45

DAY

DAY

DAY - 12

DAY - 22

DAY - 34

DAY - 46

DAY

DAY


ಬುನಾದಿ ಸಾಕ್ಷರತೆ  ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರವೇಶದ ಕಲಿಕಾ ಹಾಳೆಗಳ ಉತ್ತರಗಳು


ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರವೇಶ - ಮಾದರಿ ದಿನಚರಿ


ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರವೇಶ” -2022-23 ರ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ ಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರವೇಶ- ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ  ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಹಾಳೆಗಳು

ತರಗತಿ-1

ತರಗತಿ-2

ತರಗತಿ-3


DIET HASSAN VIDYA PRAVESHA DAILY ACIVITIES GOOGLE SPREAD SHEET


ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರವೇಶ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಲಿಕಾ ಫಲಗಳು

ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ short forms , long forms ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡನುವಾದ

ಕ್ರ.ಸಂ

 

Short form

Long form

ಕನ್ನಡನುವಾದ

01

NEP

National Education Policy

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ

02

NIPUN

National intiative For proficiency reading with understanding and numeracy

ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದೊಂದಿಗಿನ ಓದಿನ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಪಕ್ರಮ

03

ECCE

Early childhood care and education

ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಬಾಲ್ಯಾವಧಿಯ ಹಾರೈಕೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ

04

FLN

Foundational literacy and numeracy

ಬುನಾದಿ ಅಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯಾ ಜ್ಞಾನ

05

HW

Health and well being

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ

06

ECL

Effective communication learning

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂವಹನದ ಕಲಿಕೆ

07

IL

Involved learners

ಸಕ್ರಿಯ / ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಗಳು

08

NKK

Nalikali karnataka

ನಲಿಕಲಿ‌ ಕರ್ನಾಟಕ

09

ILM

Involved learner mathematic

ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಗಳು

10

N

Nipun

ನಿಪುಣ್

11

SSK

Samagra shikshana karnataka

ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕರ್ನಾಟಕ

12

ECW

Effective communication writing

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂವಹನದಿಂದ ಬರವಣಿಗೆ


ಮಾಹಿತಿ ಕೃಪೆ - DSERT ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ DSERT ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ - https://dsert.kar.nic.in/  https://dsert.kar.nic.in/kasp/kalikachetarike.asp

1 comment:


APP DOWNLOAD HERE

NATIONAL LEADERS

www.nammasarakarishaale.com ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ...