ನಲಿ-ಕಲಿ‌ ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲೆಗಳು,ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಆದೇಶಗಳು

12.1ನೇ ತರಗತಿಯ ಕನ್ನಡ ವಿಷಯದ ಪದ್ಯಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳು.
13.1,2,3ನೇ ತರಗತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ‌ಮತ್ತು‌ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು.
14. 1,2,3ನೇ ತರಗತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು‌ ಮತ್ತು ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು.
13. 1,2,3 ತರಗತಿಯ ಗಣಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ‌ಮತ್ತು ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು.
14.1ರಿಂದ 3ನೇ ತರಗತಿಯ ನಲಿಕಲಿ‌ ಹಾಡುಗಳು
15.ನಲಿ ಕಲಿ‌ ಹಾಡುಗಳು-2
16.ನಲಿ‌ಕಲಿ ‌ತರಗತಿ ಕೋಣೆ
17.ನಲಿ‌ ಕಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ‌ ದಾಖಲೆಗಳು
5 comments:

 1. ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ದೊರಕಿದೆ.
  ಒಂದೇ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ನಿಂದ ಹಲವಾರು ಮಾಹಿತಿಗಳ pdfಒದಗಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು sir.

  ReplyDelete
 2. ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು.

  ReplyDelete
 3. ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು
  ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಲಿ ಕಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಸಾಲ್ವ್ಡ 1,2,3 ನ್ನು ಹಾಕಿ ಪ್ಲೀಸ್.

  ReplyDelete
 4. ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು

  ReplyDelete

APP DOWNLOAD HERE

www.nammasarakarishaale.com