ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು


                        

                         2021-22**********************************************************************************
1.2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ17 comments:

 1. ತುಂಬಾ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದಿರಿ...ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು

  ReplyDelete
 2. ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸಿರುವಿರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಮಗೆ.

  ReplyDelete
 3. 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಶಾಲಾ ಪಂಚಾಂಗ ಹಾಕಿ ಸಾರ್.

  ReplyDelete
 4. sir please 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಶಾಲಾ ಪಂಚಾಂಗ ಹಾಕಿ ಸಾರ್.

  ReplyDelete
 5. Very nice sir... Thank you so much

  ReplyDelete
 6. Hi every one I am Bangara naika T G T teacher in h d kote tq mysore district I have made some working TLM and uploaded in YouTube pls visit MATHS TLM B. NAYAK

  ReplyDelete
 7. Very good app sir. Thank you. ದೇವರಾಜು ಸಹ, ಶಿಕ್ಷಕ ಸ, ಹಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಮಲಕಾಪಲ್ಲಿ.

  ReplyDelete
 8. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್, ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಮಗೆ ದೊರಕುತ್ತಿವೆ.

  ReplyDelete


APP DOWNLOAD HERE

NATIONAL LEADERS

www.nammasarakarishaale.com ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ...