NEW UPDATES

* 2021ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರ್.ಟಿ.ಇ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

* SATS ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ನಿಖರ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಶಾಲಾ ಮತ್ತು ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

* ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ದಿ. 21-06-2021 ರವರೆಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

* 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ

* ಜುಲೈ 2021ರ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಹುಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಧಾರಿತ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಂಡಳಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

* ಕಚೇರಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ನೌಕರರು/ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಹಾಜರಾತಿಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಇರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು

* ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಹಾಗೂ ಪರ್ಯಾಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಜನೆ


ಶಾಲಾ ವಹಿಗಳು


1.ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯಲ್ಲಿ‌ ಬಿಸಿಯೂಟದ ಒಪ್ಪಿಗೆ / ನಿರಾಕರಣೆ ವಹಿ

2.ಶಿಕ್ಷಕರ ಚಲನ ವಲನ ವಹಿ

3. ಗ್ರಾಮ ಶಿಕ್ಷಣ ‌ವಹಿ

4. ಬಿಸಿಯೂಟದ SMS ನಿರ್ವಹಣಾ ವಹಿ

5. ವರ್ಗಾವಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ಅರ್ಜಿ

6. TC ವಿತರಣಾ ವಹಿ

7.ಕ್ಷೀರಭಾಗ್ಯ ವಹಿ

8.ಓದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

9.ಉಚಿತ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಬೇಡಿಕೆ,ವಿತರಣಾ ವಹಿ

10. ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಯೂಟ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಹಿ

11.TC request letter
3 comments:

  1. ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

    ReplyDelete

APP DOWNLOAD HERE

www.nammasarakarishaale.com