NEW UPDATES

NEW  ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ - 2022ರ 4 ವಿಭಾಗದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ | ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕುರಿತಂತೆ ಕೆಲವು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತುಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ 2022ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಕುರಿತು

NEW  | ಜ್ಯೋತಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು [ FAQS ]

NEW  2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ SA-1 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು , ನೀಲನಕ್ಷೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಈ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ... ವಂದನೆಗಳು.

KGID GPF NPS


KGID ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

25. ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ಕಾಲಾವಧಿಯೊಳಗೆ ಚುರುಕಾಗಿ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

24. KGID LOAN ಗೆ online ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ

23. KGID ಪಾಲಿಸಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಇತ್ಯರ್ಥ ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

22. KGID ಗಣಕೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರ

21. 01-04-2022 ರಿಂದ ವಿಮಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

20. ವಿಮಾದಾರರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಗೂ ಇಮೇಲ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

19. ವಿಮಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

18. ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ ಸೌಲಭ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು

17. ತಡವಾಗಿ ಪಾವತಿಯಾದ ಪಿಂಚಣಿ ಉಪದಾನ ಹಾಗೂ ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಇವುಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

16. ದಿನಾಂಕ: 01-04-2018ರಂದು ಮತ್ತು ತದನಂತರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಮೃತರಾದ ಎಂಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ-ನೌಕರರ ನಾನು ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿ ಸಂಬಂಧ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಇಲಾಖೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮದ ಕುರಿತು

*2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯ Software

ಕ್ರ.ಸಂ.

ನಮೂನೆಗಳ ವಿವರ

LINK

1

KGID ವಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ

Download

2

KGID ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಬಳಸುವ ಅರ್ಜಿ

Download

3

KGID ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಳಸುವ ನಮೂನೆ

Download

4

KGID ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ

Download

5

KGID ಹಕ್ಕು ಕೋರಿಕೆ ಅರ್ಜಿ (death claim)

Download

6

KGID ಹಣ ಪಡೆಯುವವರು ರಸೀದಿ

Download

7

GPF ಮುಂಗಡ ಪಡೆಯಲು ಬಳಸುವ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಗಳು

Download

8

ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗನುಗುಣವಾಗಿ GPF ಪ್ರೀಮಿಯಂನ ಮಾಹಿತಿ

Download

9

ಗುಂಪು ವಿಮೆ (GIS) ನಿಯಮಗಳ ಕುರಿತ ಪುಸ್ತಕ

Download

10

ಗುಂಪು ವಿಮೆ (GIS) ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ

Download

15. NPS ಯೋಜನೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ನೌಕರರು ನಿವೃತ್ತಿ ಮರಣ ಮತ್ತು ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾನ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ

14. KGID new pay scale premium ratio

13. Online processing of partial withdrawal request by the subscriber

12. ನೂತನ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಕುರಿತು

11. ಹೊಸ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ ಅಂಶದಾಯಿ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

10. ನಿವೃತ್ತಿ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ GPF ಖಾತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತಂತೆ

9.ದಿನಾಂಕ 01-04-2006 ರಂದು ಮತ್ತು ತದನಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಕ ಹೊಂದಿರುವ ಹೊಸ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ ಅಂಶದಾಯಿ ಪಿಂಚಣಿ ಕೊಡುಗೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಮರಣ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

8. NPS ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ ನೌಕರರಿಗೆ TIER -II ಖಾತೆ ತರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ

7. NPS ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ನಮೂನೆಗಳು

6. KGID ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳು

5. ನಿಮ್ಮ NPS ಖಾತೆಗೆ login ಆಗಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

4. ನಿಮ್ಮ KGID ಖಾತೆಯ ವಿವರ ತಿಳಿಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

3. To Register GPF Account Click Here

2. To Check GPF Balance Sheet Click Here

1. GPF ಭಾಗಶಃ ಶೇಕಡ 70ರಷ್ಟು ಮಂಜೂರಿಗಾಗಿ ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳು ವಿವರ


1 comment:

  1. Playcasino.com Review & Ratings 2021 - DrMCD
    For 나주 출장샵 players in 태백 출장샵 the online gambling industry, Playcasino is the first 오산 출장안마 to be 제천 출장안마 featured at the top of the list of countries which 제주도 출장샵 is licensed by the

    ReplyDelete


APP DOWNLOAD HERE

NATIONAL LEADERS

www.nammasarakarishaale.com ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ...